Project zonnepanelen Stichting passantenhaven Terschelling

Project zonnepanelen Stichting passantenhaven Terschelling

06.01.21

Vanwege een negatief Welstand advies hebben wij onze aanvraag om een fietsenstallig en daarop zonnepanelen te mogen realiseren ingetrokken.

De stichting beraad zich op duuzame maatregelen ten behoeve van de jachthaven.